ถัง 1000 ลิตร สภาพดี

ถัง 1000 ลิตร สภาพดี บริษัท เอพีที โกลบอล จำกัด ให้บริการด้านถังบรรจุภัณฑ์ ชนิด IBC (Intermediate Bulk Container) แบบครบวงจร พร้อมบริการหลังการขาย